"chu đáo, thân thiện, ấn tượng, hiệu quả, an toàn"tải về 24.72 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu30.08.2016
Kích24.72 Kb.
#28709

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

Số: 255 /TB-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Huế, ngày 18 tháng 10 năm 2007

THÔNG BÁO

Kết luận của đồng chí Ngô Hòa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Hội nghị Hiệp hội Quốc tế các Thị trưởng nói tiếng Pháp (AIMF) ngày 16/10/2007

Ngày 16/10/2007, Đồng chí Ngô Hòa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Hội nghị Hiệp hội Quốc tế các Thị trưởng nói tiếng Pháp (AIMF) chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo nhằm triển khai các nội dung, kế hoạch tổ chức Hội nghị AIMF.

Tham dự họp có:

- Các thành viên Ban chỉ đạo theo Quyết định số 664-QĐ/TU ngày 12/9/2007 của Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế;

- Đại diện Ban Tổ chức Hội nghị Quốc tế các Thị trưởng nói tiếng Pháp (AIMF);

- Lãnh đạo Trung tâm Festival Huế, Phòng Đối ngoại thành phố Huế;

Sau khi nghe đ/c Nguyễn Kim Dũng - TUV, Bí thư Thành ủy Huế: Phó ban trực thông báo tiến độ các hoạt động chuẩn bị cho Hội nghị AIMF và ý kiến phát biểu của các thành viên dự họp; đồng chí Ngô Hòa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo kết luận:

* Tiếp tục khẩn trương chuẩn bị chu đáo công tác chuẩn bị phiên họp Đại hội đồng Hiệp hội Quốc tế các Thị trưởng nói tiếng Pháp (AIMF) từ ngày 24 đến 27 tháng 10 năm 2007 đảm bảo các nguyên tắc "chu đáo, thân thiện, ấn tượng, hiệu quả, an toàn" trước, trong và sau Hội nghị.

Yêu cầu các cơ quan, ban ngành thực hiện các nhiệm vụ sau:

1) Về an ninh-trật tự:

- Lãnh đạo Công an tỉnh trực tiếp có phương án hỗ trợ, tăng cường cho Công an thành phố Huế lực lượng, trang thiết bị và phương tiện cần thiết đảm bảo an ninh, an toàn và trật tự tuyệt đối tại địa điểm tổ chức Hội nghị, các điểm tham quan, du lịch, ăn nghỉ trên địa bàn tỉnh và thành phố Huế..

-Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp với Sở Du lịch, UBND thành phố Huế, Công an thành phố Huế và các ngành chức năng triển khai các biện pháp cần thiết để không xảy ra tình trạng ăn xin, cơ nhỡ, đeo bám khách du lịch trong thời gian trên.

2) Vệ sinh-môi trường đô thị:

- UBND thành phố Huế, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn thành phố Huế có biện pháp huy động các cơ quan, ban ngành tập trung vệ sinh môi trường đô thị; gấp rút giải quyết hậu quả đợt lụt vừa qua với phương châm: nước rút đến đâu khẩn trương giải quyết vệ sinh đến đó.

- Có biện pháp tăng cường ánh sáng cho các địa điểm công cộng, công viên; bố trí cây xanh, hoa phù hợp.

3) Thông tin quảng bá:

- Sở Văn hóa và Thông tin, UBND thành phố và các ngành tập trung tuyên truyền thông tin cho quần chúng nhân dân biết về sự kiện Hội nghị AIMF tạo thái độ thân thiện tại các điểm du lịch, chợ, các trung tâm mua sắm... Tổ chức treo cờ, khẩu hiệu tại trụ sở cơ quan, đơn vị, trường học và doanh nghiệp.

- Hội Nhà báo tỉnh phối hợp Ban Tổ chức Hội nghị Quốc tế các Thị trưởng nói tiếng Pháp (AIMF), Bưu điện tỉnh chuẩn bị Trung tâm thông tin báo chí tại 22, Lê Lợi; tạo thuận lợi tốt nhất cho các phóng viên đến đưa tin trong thời gian tổ chức Hội nghị.

- Các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương tập trung tuyên truyền, mở các chuyên mục về Hội nghị AIMF.

- Sở Giáo dục và Đào tạo, Đại học Huế và các trường thành viên vận động phong trào nữ giáo viên, sinh viên, học sinh phổ thông trung học mặc áo dài trong thời gian diễn ra Hội nghị.

- Tạo điều kiện cho Trung tâm Festival Huế giới thiệu tuyên truyền quảng bá các hình ảnh Festival Huế tại địa điểm tổ chức Hội nghị, khách sạn lưu trú của Đại biểu, trên trục đường Lê Lợi và các trục đường chính.

- Thống nhất khẩu hiệu chào mừng Hội nghị AIMF:

"Chào mừng phiên họp Đại hội đồng Hiệp hội Quốc tế các thị trưởng nói tiếng Pháp (AIMF)!"

"Chào mừng các đại biểu về dự phiên họp Đại hội đồng AIMF tại Huế (24-27/10/2007)".

"Hiệp hội Quốc tế các thị trưởng nói tiếng Pháp (AIMF): Hợp tác, hữu nghị và phát triển!"

"Xây dựng Huế - thành phố di sản văn hóa - thành phố Festival đặc trưng của Việt Nam"

4) Công tác tổ chức:

- Văn phòng UBND tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở, ngành chức năng tổ chức đón tiếp, chương trình làm các Đoàn khách mời của Trung ương và lãnh đạo các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (trừ thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh là thành viên của Hiệp hội AIMF);

- Sở Ngoại vụ chủ trì phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh, UBND thành phố, Ban tổ chức Hội nghị AIMF tổ chức đón, tiếp các Đoàn ngoại giao khách mời của Hiệp hội AIMF; chủ trì lập các chương trình lễ tân ngoại giao của các Đoàn tại tỉnh theo quy định hiện hành.

- Các cơ quan ban ngành (Sở Ngoại vụ, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Du lịch, Sở Văn hóa Thông tin, Sở Xây dựng, Trung tâm bảo tồn di tích cố đô Huế, Trung tâm Xúc tiến đầu tư thương mại và du lịch, Trung tâm Festival Huế, Ban quản lý dự án sông Hương...) cử lãnh đạo, chuẩn bị nội dung tham dự các hoạt động hội thảo chuyên đề được phân công tại Chương trình AIMF (đính kèm). Thông báo cho Ban tổ chức Hội nghị AIMF danh sách lãnh đạo tham dự Hội nghị trước ngày 21/10/2007 để nhận thẻ tham dự Hội nghị.

- Điện lực tỉnh có phương án đảm bảo nhu cầu điện tại Khách sạn Xanh trong thời gian tổ chức Hội nghị.

* Các thành viên trong Ban Chỉ đạo khẩn trương theo dõi, kiểm tra, giám sát đôn đốc công tác chuẩn bị Hội nghị AIMF theo ý kiến chỉ đạo tại Thông báo kết luận của Thường trực Tỉnh ủy số 142-TB-/TU ngày 31/8/2007 về việc cho ý kiến công tác chuẩn bị phiên họp Đại hội đồng Hiệp hội Quốc tế các Thị trưởng nói tiếng Pháp (AIMF) và phân công các thành viên Ban Chỉ đạo tại Thông báo số 231/TB-UBND ngày 21/9/2007 của UBND tỉnh, thường xuyên báo cáo Ban Chỉ đạo tình hình thực hiện để có biện pháp giải quyết kịp thời.

Nội dung kết luận này đã được đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo xem lại và thông qua; UBND tỉnh thông báo các cơ quan, đơn vị liên quan biết, thực hiện./.
Nơi nhận: TL. CHỦ TỊCH

- Đ/c Bí thư Tỉnh ủy (để b/c); CHÁNH VĂN PHÒNG

- TVTU, TT.HĐND tỉnh;

- CT và các PCT UBND tỉnh; Phan Ngọc Thọ

- Các đơn vị dự họp;

- Các đơn vị liên quan;

- VP: LĐ và các CV: TH, XH, ĐN;

- Lưu.

Каталог: Upload -> DOCUMENTS -> 2008
2008 -> THỦ TƯỚng chính phủ
2008 -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh thừa thiên huế Độc lập Tự do Hạnh phúc
2008 -> UỶ ban nhân dân tỉnh thừa thiên huế`
2008 -> UỶ ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh thừa thiên huế Độc lập Tự do Hạnh phúc
2008 -> Ủy ban nhân dân tỉnh thừa thiên huế
2008 -> UỶ ban nhân dân tỉnh thừa thiên huế Số: 85/bc-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
2008 -> TỈnh thừa thiên huế CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
2008 -> Sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Thông tư số 92/2007/bnn ngày 19 tháng 11 năm 2007 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc hướng dẫn thực hiện một số điều tại Quyết định số 1405/QĐ-ttg ngày 16/10/2007 của Thủ tướng Chính phủ về điều kiện ấp trứng gia cầm
2008 -> TỈnh thừa thiên huế
2008 -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh thừa thiên huế Độc lập Tự do Hạnh phúc = = Số: 68 /ub-bc

tải về 24.72 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©ua.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương