Chia sẻ VÀ SỐng lời chúAtải về 8.69 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu01.06.2018
Kích8.69 Kb.
#39183
CHIA SẺ VÀ SỐNG LỜI CHÚA
CHÚA NHẬT 1 MÙA CHAY. FIRST SUNDAY OF LENT (C).

Luke 4:1-13

- Filled with the Holy Spirit, Jesus returned from the Jordan and was led by the Spirit into the desert for forty days, to be tempted by the devil. He ate nothing during those days, and when they were over he was hungry. The devil said to him, “If you are the Son of God, command this stone to become bread.” Jesus answered him, “It is written, ‘One does not live on bread alone.’” Then he took him up and showed him all the kingdoms of the world in a single instant. The devil said to him, “I shall give to you all this power and glory; for it has been handed over to me, and I may give it to whomever I wish. All this will be yours, if you worship me.” Jesus said to him in reply, “It is written: ‘You shall worship the Lord, your God, and him alone shall you serve.’” Then he led him to Jerusalem, made him stand on the parapet of the temple, and said to him, “If you are the Son of God, throw yourself down from here, for it is written: ‘He will command his angels concerning you, to guard you,’ and: ‘with their hands they will support you, lest you dash your foot against a stone.’” Jesus said to him in reply, “It also says, ‘You shall not put the Lord, your God, to the test.’” When the devil had finished every temptation, he departed from him for a time.

Tóm lược:

- Bài Tin Mừng hôm nay thuật lại việc Chúa Giêsu chịu cám dỗ sau khi ở trong sa mạc bốn mươi ngày. Chúa chịu thử thách qua ba cám dỗ. Cám dỗ thứ nhất về biến đá thành bánh.. Cám dỗ thứ hai về quyền lực và vinh quang. Cám dỗ thứ ba là thử thách Thiên Chúa bằng cách xin Người can thiệp khi ta cố tình đặt mình vào tình trạng nguy hiểm. Những cơn cám dỗ mà Chúa Giêsu đã chịu trong bài Tin Mừng hôm nay, cũng chính là những cơn cám dỗ mà chúng ta gặp phải trong cuộc đời. Chúa đã chiến thắng ma quỉ không nhờ vào sức riêng của mình mà chính do niềm tín thác trọn vẹn vào tình yêu của Thiên Chúa là Cha của Ngài. Đó là bài học cho chúng ta noi theo.Summary:

- Today’s Gospel relates to when Jesus was tempted by the devil in the desert for forty days. There were three temptations He faced: turning stone into bread, having all the power and glory, and putting himself in danger in knowing that He would be saved later. The temptations that Jesus faced in Today’s Gospel are the same ones that we face in our lives. Jesus has defeated the devil not by relying on His own strength, but by relying on the total faith and love He has in God who is the Father. This is a valuable lesson that we should learn and apply in our lives.Suy niệm:

1-“Người ta không phải chỉ sống bằng cơm bánh, mà còn bằng lời Chúa nữa.” Câu này có ý nghĩa gì?

2- Qua sự việc Chúa Giêsu chịu cám dỗ, chúng ta rút ra bài học gì?

Reflection:

1- What is the meaning of this sentence: “One does not live on bread alone but also on the words of the Lord?”

2- What can we learn through the temptations that Jesus faced?

Thực Hành:

- Hãy tín thác vào Thiên Chúa, khi chúng ta gặp những sự nguy khó trong cuộc đời.Trẻ em:- Em hãy đọc một kinh để cầu nguyện cho những người không tin tưởng vào Thiên Chúa.

Living God’s Words this week:

- Believe and have faith in God whenever you are faced with challenges and difficulties in your life.Youth: - Say a prayer to pray for those who have yet to believe in God.

Cầu Nguyện:

- Lạy Chúa, thái độ cần có trong mùa chay này là lòng tín thác vào Thiên Chúa. Chúng con không thể chiến thắng sự dữ nếu không tin tưởng vào Chúa. Xin Chúa giúp chúng con trong mọi hoàn cảnh luôn luôn tin tưởng và tín thác vào Thiên Chúa là Cha nhân lành không bao giờ từ chối mỗi khi có ai cầu xin Người. Amen.Prayer:

- Dear God, the attitude that we need during Lent is the total believe and total faith in God. We can not defeat the devil if we don’t believe in You. Please help us to always believe and be faithful to You in any kind of situation. Please help us to always remember that God is forever loving and that You will never reject a prayer from anyone who believe and pray to You. Amen.

tải về 8.69 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©ua.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương