Chapter 1: business in the information age


Pacing with the process (5 of 5)tải về 34.81 Kb.
trang7/15
Chuyển đổi dữ liệu18.05.2023
Kích34.81 Kb.
#54706
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   15
Tiếng-Anh-chuyên-ngành-2-ESP121.7 (1)

Pacing with the process (5 of 5)
-You shouldexpect to spend about 25 percent of yout time prewriting, 25 percent drafting and 50 percent revising
-Although writer


2-3. ANALYZING THE PURPOSE AND ANTICIPATING THE AUDIENCE (1 of 8)


Determining your purpose
-As you begin to compose a workplace message, ask yourself two important questions:
+Why am I sending this message?
+Who will I send this messages to?
Anticipate the audience

 • Before writing any message, spend a moment thinking about the audience who wil receive it (đối tượng là người như thế nào)

 • Although one can’t always know exactly who the reciever is, it is possible to imagine some of that person’s chracteristics

 • How much time you devote to answering these questions depends on your message

Primary audience
Vd: hiệu trưởng nói với trưởng ban

Secondary audience
Vd: trưởng khoa nói với thành viên

-Là ai?
-Mối quan hệ với người này?
-Biết gì về người này
-Có nên mong phản hồi trung tính hoặc tích tiêu cực?

-Ai còn nghe ngoài người primary?
-Nhưng người này khác gì so với primary?
-Có cần có thêm nhiều thông tin nền không?


Tailoring your message to the audience

 • Xác định primary và secondary giúp xác định được:

  • Ngôn ngữ phù hợp

  • Có nên giải thích thông tin nền

  • Tông giọng formal hay informal

  • Người nghe phản hồi như thế nào

Choosing the best channel

 • Xem xét các yếu tố để xác định kênh giao tiếp hiệu quả:

  • Công nghệ

  • Tầm quan trọng của message

  • Số lượng và tốc độ feedback và interativity required

  • Necessity of a permanent record

  • Degree of formality desired

  • Confidentiality and sensitivity of the message

  • Receiver’s preference and level of technical expertisetải về 34.81 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   15
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©ua.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương