Career objectivetải về 43.69 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu29.11.2017
Kích43.69 Kb.
#34831
CURRICULUM VITAE

 1. PERSONAL INFORMATION

 Full Name: NGUYEN THI LE HANG

☻ Date of Birth: February 26th 1992

☼ Material Status: Single

 Email: hangnguyen2602@gmail.com

 Cell phone:0165.9049.424

 Address: Tran Anh Tong Street, Da Lat City
 1. CAREER OBJECTIVE

Learn more things when working in professional environment to accumulate much experience for future promotion.

 1. EDUCATION

Graduated Hospitality and Tourism Faculty Hue University ( 2010-2014)

Major Subject: Tourism

 1. WORKING EXPERIENCE

 • Address: 2B Le Hong Phong, Da Lat

 • Telephone: 063.3822.607

 • Position: Receptionist

 • Job description:

 1. Get booking direct or by telephone

 2. Handling of change or cancellation requests reservation

 3. Work with agoda.com and booking.com

 4. Making procedures check in – check out for guests

 5. The guest request: book bus tickets, flight tickets, provide information about restaurant, bar, market, tourist sites...

 6. Handling customer complaints.

 • Address: Da Nang

 • Telephone: 0511.3791.991

 • Position: Receptionist of restaurant.

 • Job description:

 1. Check the guest list were book tables, preparing and arranging seats for bookings.

 2. Welcome and seeing off guest.

 3. Seating arrangements and concierge at the table.

 4. Provide information about restaurant and resort for guest.

 1. SKILLS

Excellent spoken communication skills

Strong customer service skills

Professional telephone skills

The ability to adapt to different guests

Good problem sloving skills
Computer skills – MS Word, Excel, Power Point and Outlook


 1. HOBBIES

  • Reading novel and detective story

  • Listening to music

  • Traveling

  • Shopping 1. REFERENCES

1.Mr Hoang Anh Ngoc

Restaurant supervior – Ba Na Hills Mountain Resort

Cell phone: 01644.699.908

2.Miss Nguyen Phuong Quyen

Receptionist – HP Villa Hotel

Cell phone: 0916.519.445
Каталог: Portals
Portals -> Phan Chau Trinh High School one period test no 2 Name: English : 11- time : 45 minutes Class: 11/ Code: 211 Chọn từ hoặc cụm từ thích hợp A, B, C, d để điền vào chỗ trống trong đoạn văn sau
Portals -> PHẦn I: thông tin cơ BẢn về ĐẠi hàn dân quốc và quan hệ việt nam-hàn quốc I- các vấN ĐỀ chung
Portals -> Năng suất lao động trong nông nghiệp: Vấn đề và giải pháp Giới thiệu
Portals -> LẤy ngưỜi học làm trung tâM
Portals -> BÀi tậP Ôn lưu huỳnh hợp chất lưu huỳnh khí sunfurơ so
Portals -> TỜ trình về việc ban hành mức thu phí tham gia đấu giá quyền sử dụng đất
Portals -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Portals -> GIẤY Ủy quyền tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016

tải về 43.69 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©ua.originaldll.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương