Bài tập chuyên đề Các thì trong Tiếng Anh A. Use the correct form of verbs in bracketstải về 126 Kb.
trang9/14
Chuyển đổi dữ liệu15.04.2022
Kích126 Kb.
#51654
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14
bai-tap-chuyen-de-cac-thi-trong-tieng-anh-co-dap-an
ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II GDCD
Bài 2: Viết lại câu

1. "Where is my umbrella?" she asked.

She asked............................................. ......................

2. "How are you?" Martin asked us.

Martin asked us................................................ ...................

3. He asked, "Do I have to do it?"

He asked............................................. ......................

4. "Where have you been?" the mother asked her daughter.

The mother asked her daughter.......................................... .........................

5. "Which dress do you like best?" she asked her boyfriend.

She asked her boyfriend......................................... ..........................

6. "What are they doing?" she asked.

She wanted to know.............................................. .....................

7. "Are you going to the cinema?" he asked me.

He wanted to know.............................................. .....................

8. The teacher asked, "Who speaks English?"

The teacher wanted to know.............................................. .....................

9. "How do you know that?" she asked me

She asked me................................................ ...................

10. "Has Caron talked to Kevin?" my friend asked me.

My friend asked me................................................ ...................

Bài 3. bài tập viết lại câu tường thuật

1. "What's the time?" he asked.

→ He wanted to know .................................................. .

2. "When will we meet again?" she asked me.

→ She asked me .................................................. .

3. "Are you crazy?" she asked him.

→ She asked him .................................................. .

4. "Where did they live?" he asked.

→ He wanted to know .................................................. .

5. "Will you be at the party?" he asked her.

→ He asked her .................................................. .

6. "Can you meet me at the station?" she asked me.

→ She asked me .................................................. .

7. "Who knows the answer?" the teacher asked.

→ The teacher wanted to know .................................................. .

8. "Why don't you help me?" she asked him.

→ She wanted to know .................................................. .

9. "Did you see that car?" he asked me.

→ He asked me .................................................. .

10. "Have you tidied up your room?" the mother asked the twins.

→ The mother asked the twins .................................................. .
tải về 126 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©ua.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương