Bài tập chuyên đề Các thì trong Tiếng Anh A. Use the correct form of verbs in brackets


Bài 9. Bài tập câu tường thuật pha trộn negative và positivetải về 126 Kb.
trang14/14
Chuyển đổi dữ liệu15.04.2022
Kích126 Kb.
#51654
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14
bai-tap-chuyen-de-cac-thi-trong-tieng-anh-co-dap-an
ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II GDCD
Bài 9. Bài tập câu tường thuật pha trộn negative và positive

1. She said, "Go downstairs."

→ She told me .................................................. .

2. "Close the door next to you," he told me.

→ He told me .................................................. .

3. "Don't go to bed too late," he advised us.

→ He advised us .................................................. .

4. "Stop staring at me," she said.

→ She told him .................................................. .

5. "Don't be angry with me," he said.

→ He asked her .................................................. .

6. "Leave me alone," she said.

→ She told me .................................................. .

7. "Don't drink and drive," she warned us.

→ She warned us .................................................. .

8. "John, stop smoking," she said.

→ She told John .................................................. .

9. "Don't worry about us," they said.

→ They told her .................................................. .

10. "Meet me at the cinema." he said.

→ He asked me .................................................. .

11. He said, "I like this song."

→ He said .................................................. .

12. "Where is your sister?" she asked me.

→ She asked me .................................................. .

13. "I don't speak Italian," she said.

→ She said .................................................. .

14. "Say hello to Jim," they said.→ They asked me .................................................. .

15. "The film began at seven o'clock," he said.
tải về 126 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©ua.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương