Bài tập chuyên đề Các thì trong Tiếng Anh A. Use the correct form of verbs in bracketstải về 126 Kb.
trang4/14
Chuyển đổi dữ liệu15.04.2022
Kích126 Kb.
#51654
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14
bai-tap-chuyen-de-cac-thi-trong-tieng-anh-co-dap-an
ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II GDCD
BÀI TẬP CÂU BỊ ĐỘNG

THỂ BỊ ĐỘNG

EXERCISE 1: Choose the correct answer.

1. An old woman feeds the pigeons.

The pigeons ________________________

A. are fed

B. were fed by an old woman.

2. A burglar broke the window.

The window _____________________

A. was broken

B. is broken by a burglar.

3. Someone has made a mistake.

A mistake _______________________

A. was made

B. has been made .

4. Everyone is going to love her.

She _____________________________

A. is going to be loved

B. was going to be loved by everyone.

5. Cervantes wrote 'Don Quixote'.

'Don Quixote' _______________________

A. was written by Cervantes.

B. has been written by Cervantes.

6. She is helping my sister.

My sister ________________

A. is helped

B. is being helped by her.

7. Pamela will drive the bus.

The bus ____________________

A. will been driven

B. will be driven by Pamela.

8. I was watering the plants.

The plants ___________________

A. were being watered

B. are being watered by me.


tải về 126 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©ua.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương