Bài tập chuyên đề Các thì trong Tiếng Anh A. Use the correct form of verbs in brackets


Bài 4. bài tập câu trực tiếp gián tiếp có đáp ántải về 126 Kb.
trang10/14
Chuyển đổi dữ liệu15.04.2022
Kích126 Kb.
#51654
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14
bai-tap-chuyen-de-cac-thi-trong-tieng-anh-co-dap-an
ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II GDCD
Bài 4. bài tập câu trực tiếp gián tiếp có đáp án

1. "Stop talking, Joe," the teacher said.

→ The teacher told Joe .................................................. .

2. "Be patient," she said to him.

→ She told him .................................................. .

3. "Go to your room," her father said to her.

→ Her father told her .................................................. .

4. "Hurry up," she said to us.

→ She told us .................................................. .

5. "Give me the key," he told her.

→ He asked her .................................................. .

6. "Play it again, Sam," she said.

→ She asked Sam .................................................. .

7. "Sit down, Caron" he said.

→ He asked Caron .................................................. .

8. "Fill in the form, Sir," the receptionist said.

→ The receptionist asked the guest .................................................. .

9. "Take off your shoes," she told us.

→ She told us .................................................. .

10. "Mind your own business," she told him.

→ She told him ………………………..


tải về 126 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©ua.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương