BỘ giáo dục và ĐÀo tạo viện nghiên cứu phát triểN giáo dụCtải về 1.63 Mb.
trang1/13
Chuyển đổi dữ liệu19.07.2016
Kích1.63 Mb.
#2069
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

VIỆN NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC

TỔNG KẾT VÀ ĐÁNH GIÁ

ĐỔI MỚI GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

(1986 - 1998)

(TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤC VỤ KỲ HỌP THỨ 4 QUỐC HỘI KHÓA X)

Hà Nội 10 – 1998

Mục lục


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 1

VIỆN NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC 1

TỔNG KẾT VÀ ĐÁNH GIÁ 1

ĐỔI MỚI GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 1

(1986 - 1998) 1

(TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤC VỤ KỲ HỌP THỨ 4 QUỐC HỘI KHÓA X) 1

Hà Nội 10 – 1998 1

Mục lục 2

LỜI GIỚI THIỆU 3

MỞ ĐẦU 5


I. BỐI CẢNH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC – ĐÀO TẠO TỪ NĂM 1986 ĐẾN NAY 8

1. Bối cảnh kinh tế - xã hội 8

2. Bối cảnh về giáo dục - đào tạo. 9

II. NHỮNG CHỦ TRƯƠNG VỀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC-ĐÀO TẠO TỪ NĂM 1986 ĐẾN NAY 11

1. Cấu trúc lại hệ thống giáo dục quốc dân 13

4. Xã hội hoá giáo dục 16

5. Dân chủ hoá giáo dục 17

6. Thực hiện chính sách mở cửa trong giáo dục - đào tạo 18

7. Gắn đào tạo với nghiên cứu, thực nghiệm khoa học và lao động sản xuất 19

III. PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC – ĐẠI HỌC TỪ NĂM 1986 ĐẾN NAY 20

1. Phát triển về qui mô 20

2. Các điều kiện đảm bảo chất lượng 26

3. Chất lượng giáo dục - đào tạo 51

IV. ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ THỰC TRẠNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 64

1. Những kết quả bước đầu về đổi mới giáo dục - đào tạo 64

2. Nguyên nhân của những kết quả đã thu được 68

3. Những yếu kém hiện nay của giáo dục - đào tạo 68

4. Nguyên nhân yếu kém về giáo dục - đào tạo 70

PHỤ LỤC 1 : 74

TÓM TẮT 74

TỔNG HỢP BÁO CÁO CỦA CÁC ĐỊA PHƯƠNG 74

VỀ 10 NĂM ĐỔI MỚI GIÁO DỤC- ĐÀO TẠO 74

I. VÀI NÉT VỀ BỐI CẢNH ĐẶC THÙ CỦA MỖI VÙNG 74

1. Các tỉnh miền núi có đặc điểm chung là: 74

2. Các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long. 75

3. Các tỉnh miền Trung. 76

4. Các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ: 76

5. Các thành phố: Hà Nội, Đà Nẵng, T.P Hồ Chí Minh... là những nơi tập trung dân đông, kinh tế phát triển mạnh, đầu tư nước ngoài vào nhiều; những biến đổi kinh tế xã hội, khoa học, công nghệ diễn ra với tốc độ rất nhanh. 77

II. NHỮNG NHẬN ĐỊNH, ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ THÀNH TỰU 10 NĂM ĐỔI MỚI GIÁO DỤC-ĐÀO TẠO. 78

1. UBND tỉnh Cao Bằng đánh giá: 78

2. UBND tỉnh Lào Cai đánh giá: 78

3. UBND tỉnh Yên Bái đánh giá: 78

4. Báo cáo của Lạng Sơn đánh giá: 79

5. Báo cáo của Hoà Bình đánh giá: 79

6. Báo cáo của Tuyên Quang đánh giá: 80

7. Báo cáo của Lai Châu đánh giá: 80

8. Báo cáo của Gia Lai đánh giá: 80

9. Báo cáo của Đắc Lắc đánh giá: 81

10. Báo cáo của Kon Tum: 81

11. Báo cáo của Bến Tre đánh giá: 82

12. Báo cáo của Vĩnh Long đánh giá: 83

13. Báo cáo của Cần Thơ đánh giá: 83

14. Báo cáo của An Giang đánh giá: 83

15. Báo cáo của Kiên Giang đánh giá: 84

16. Báo cáo của Bình Thuận đánh giá: 84

17. Báo cáo của Ninh Thuận đánh giá: 84

18. Báo cáo của Quảng Ngãi đánh giá: 85

19. Báo cáo Quảng Trị đánh giá: 85

20. Báo cáo của Hà Tĩnh đánh giá: 85

21. Báo cáo của Thanh Hoá đánh giá: 86

22. Báo cáo của Thái Bình đánh giá. 86

23. Báo cáo của Hà Bắc đánh giá: 87

III. NHỮNG BÀI HỌC KINH NGHIỆM 87

1. Tuyên Quang: 87

2. Lào Cai : 88

3. Cần Thơ: 88

4. Hà Nội: 88

IV. NHỮNG KHÓ KHĂN GÂY CẤN 89

1. Báo cáo của Gia Lai: 90

2. Báo cáo của Kon Tum: 90

3. Báo cáo của Lai Châu: 91

4. Báo cáo của Tuyên Quang: 91

5. Báo cáo của Sơn La: 91

6. Báo cáo của Đồng Tháp: 92

7. Báo cáo của Bến Tre: 93

8. Báo cáo của Bình Thuận: 94

9. Báo cáo của Hà Tĩnh: 94

10. Báo cáo của Hà Tây: 95

11. Báo cáo của Thái Bình: 96

12. Báo cáo của Tp. Hồ Chí Minh: 97

V. TÓM TẮT CHUNG VÀ KIẾN NGHỊ 97

PHỤ LỤC 2: 101

TÓM TẮT 101

TỔNG HỢP BÁO CÁO CỦA CÁC BAN, NGÀNH 101

VỀ 10 NĂM ĐỔI MỚI GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO 101

1. Giai đoạn 1986-1990: 101

2. Giai đoạn 1991-1996: 102

II. ĐÁNH GIÁ THÀNH TỰU GIÁO DỤC-ĐÀO TẠO QUA 10 NĂM ĐỔI MỚI 103

1. Bộ Văn hoá Thông tin đánh giá: 103

2. Tổng cục Dầu khí đánh giá: 103

3. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đánh giá: 104

4. Bộ Y tế nhận định: 104

5. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đánh giá: 104

6. Ban Cơ yếu Chính phủ đánh giá: 105

7. Bộ Thuỷ sản đánh giá: 105

8. Bộ Xây dựng đánh giá: 106

9. Bộ Giao thông Vận tải đánh giá: 106

10 - Cục Nhà trường (Bộ Quốc phòng) nêu đánh giá chung: 107

11. Bộ Thương mại đánh giá: 108

12. Bộ Nội vụ đánh giá: Nhờ đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng nên: 108

13. Tồng cục Địa chính đánh giá: 109

14. Tổng cục Hàng không dân dụng Việt Nam đánh giá: 109

15. Tổng cục Khí tượng thuỷ văn đánh giá: 110

III. NHỮNG ĐỀU KIỆN ĐẢM BẢO 111

1. Điều quan trọng trước tiên là đổi mới tư duy trong giáo dục-đào tạo, đề ra được những chủ trương, chính sách, giải pháp phù hợp thực tế, tạo ra động lực và điều kiện cho sự phát triển giáo dục-đào tạo . 112

2. Chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên đủ phẩm chất năng lực để triển khai có hiệu quả các chủ trương giáo dục-đào tạo của Đảng, của các Ban, Ngành. 113

4. Nhận xét kết quả trưng cầu ý kiến về các chủ trương đổi mới giáo dục - đào tạo 123

Các ý kiến khác 133

Việc thực hiện các chủ trương 135

Những vấn đề gay cấn về giáo dục - đào tạo cần giải quyết 135


LỜI GIỚI THIỆU


Tổng kết và đánh giá đổi mới giáo dục - đào tạo (GD-ĐT) là việc làm cần thiết đầu tiên để chuẩn bị cho việc xây dựng chiến lược phát triển GD-ĐT và dự án Luật Giáo dục. Vì vậy ngay từ giữa năm 1996 Thủ tướng Chính phủ đã chỉ thị khẩn trương đánh giá thực trạng GD-ĐT (Thông báo 55/TB, ngày 19-6-1996 cua Văn phòng Chính Phủ).

Việc tổng kết và đánh giá GD-ĐT đã được tiến hành trong ngành, ở các mặt và các ngành liên quan. 40 trong 53 tỉnh thành phố trực thuộc T.W, 23 bộ, tổng cục và các ban ngành T.W, khác trực tiếp liên quan đến GD-ĐT hoặc trực tiếp quản lý cơ sở GD-ĐT đã có báo cáo tổng kết và đánh giá thuộc phạm vi phụ trách của mình. 190 nhà khoa học, giáo dục, các cán bộ quản lý, đại diện các tổ chức quần chúng đã trả lời và phát biểu ý kiến về các chủ trương đổi mới GD-ĐT. Lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tự nhận xét về sự chỉ đạo của Bộ trong những công việc cụ thể Thủ tướng và các Phó Thủ tướng Chính phủ đã làm việc với một số trường, một số địa phương để tìm hiểu thực trạng GD-ĐT, trực tiếp nghe ý kiến của các nhà khoa học, các nhà giáo dục về những vấn đề bức xúc của ngành.

Trên cơ sở phân tích những tư liệu thu thập bằng nhiều nguồn, Ban chỉ đạo Tổng kết và đánh giá đổi mới giáo dục - đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo đã xây dựng các bản báo cáo tổng hợp, báo cáo chi tiết, cũng như tổng hợp báo cáo của các ngành và các địa phương. Các báo cáo đó được in ấn và lưu hành trong nội bộ ngành từ tháng 1 - 1997 và đã góp phần chuẩn bị nội dung của Hội nghị lần thứ 2 Ban C.H.T.W. Đảng khoá VIII về định hướng chiến lược phát triển GD-ĐT 2000.

Để phục vụ cho việc thảo luận dự án Luật Giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã cho cập nhật báo cáo tổng hợp “Tổng kết và đánh giá đổi mới giáo dục và đào tạo” bằng những chủ trương và những dữ liệu từ đầu năm 1997 đến nay.

Ngày nay giáo dục - đào tạo là một hoạt động rộng lớn, lâu dài có quan hệ nhiều chiều với các lĩnh vực kinh tế - xã hội khác, việc đánh giá chất lượng và hiệu quả đều phức tạp. Bản báo cáo tổng hợp này chưa thể phản ánh đầy đủ, sâu sắc và toàn diện mọi khía cạnh của GD-ĐT. Chúng tôi chân thành mong muốn nhận được nhiều đóng góp quý báu của người đọc.

Viện Nghiên cứu Phát triển Giáo dục


Каталог: uploaded -> 2011
2011 -> Nghị quyết số 49-nq/tw ngàY 02 tháng 6 NĂM 2005 CỦa bộ chính trị VỀ chiến lưỢc cải cách tư pháP ĐẾn năM 2020
2011 -> TÌnh hình và xu thế phát triển giáo dụC ĐẠi họC Ở MỘt số NƯỚc thuộc khu vực châU Á thái bình dưƠNG
2011 -> LUẬt pháp về biển và VÙNG biểN
2011 -> VĂn phòng quốc hộI
2011 -> Nghị quyết số 9-nq/tw ngàY 02 tháng năM 2005
2011 -> MỘt số quy đỊnh của bộ luật tố TỤng hình sự VỀ hoạT ĐỘng đIỀu tra và truy tố ĐỐi với ngưỜi chưa thành niên phạm tộI
2011 -> Nguyên tắc lập luận hợp lý VÀ nguyên tắc VI phạm mặc nhiên trong pháp luật cạnh tranh giới thiệu chung
2011 -> VIỆt nam asean tự HÀo về những thành tựu của mìNH

tải về 1.63 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©ua.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương