BỘ CÔng an số: 10/2002/tt-bca cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt namtải về 24.53 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích24.53 Kb.
#834

BỘ CÔNG AN

Số: 10/2002/TT-BCA


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 26 tháng 08 năm 2002                          
THÔNG TƯ

Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 73/2001/NĐ-CP ngày05/10/2001

của Chính phủ về hoạt động và tổ chức lực lượng bảo vệcơ quan, doanh nghiệp

 

Ngày05 tháng 10 năm 2001 Chính phủ ban hành Nghị định số 73/2001/NĐ-CP về hoạt độngtổ chức lực lượng bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp. Bộ Công an hướng dẫn thực hiệnnhư sau:1. Tổ chức lực lượng bảo vệ:

1.1.Tổ chức lực lượng bảo vệ tại các cơ quan, doanh nghiệp nhà nước nằm trong hệthống tổ chức của các cơ quan, doanh nghiệp. Tùy theo yêu cầu cụ thể để thànhlập phòng, ban, đội, tổ bảo vệ trực thuộc văn phòng hoặc phòng hành chính tổnghợp. Tại các Bộ, Ngành chủ quản cần có bộ phận kiêm nhiệm thuộc khối văn phòngđể theo dõi, chỉ đạo hoạt động bảo vệ trong phạm vi thuộc Bộ, Ngành mình phụtrách.

1.2.Tổ chức lực lượng bảo vệ tại các đơn vị kinh tế thành lập theo Luật Doanhnghiệp, Luật Hợp tác xã và Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam do Hội đồng quảntrị hoặc người đứng đầu cơ quan, doanh nghiệp tùy theo yêu cầu cụ thể để quyếtđịnh cho phù hợp.

2. Quyền lợi, chế độ, chính sách của lực lượng bảo vệ:

Ngoàichế độ chính sách đối với cán bộ, nhân viên bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp nêutại Điều 9 và Điều 12 Nghị định số 73/2001/NĐ-CP thì:

2.1.Người làm công tác bảo vệ tại cơ quan, doanh nghiệp nhà nước trong khi làmnhiệm vụ, dũng cảm đấu tranh với bọn tội phạm bị thương, hy sinh được áp dụngtiêu chuẩn xác nhận là thương binh, liệt sĩ và được hưởng chính sách như thươngbinh, liệt sĩ quy định tại Điều 1, Điều 2, Điều 3 Quyết định số 301/CP ngày20/9/1980 của Hội đồng Chính phủ (nay là Chính phủ), Điều 3 Mục I Thông tư số03/TBXH ngày 17/1/1981 và Điều 3 Mục II Công văn số 16/TBXH ngày 14/3/1981 củaBộ Thương binh xã hội (nay là Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội).

Thủtục hồ sơ đề nghị xét, ngoài những thủ tục hồ sơ theo quy định hiện hành cầnphải có những giấy tờ sau:

Biênbản xảy ra sự việc (khám nghiệm hiện trường).

Biênbản xét xử hoặc ý kiến kết luận của cơ quan điều tra, tòa án về mức độ tội phạmcủa người phạm tội.

Nhậnxét của thủ trưởng cơ quan, doanh nghiệp đối với người bị thương, hy sinh về ýthức chính trị, tinh thần trách nhiệm trong công tác.

Cáccơ quan, doanh nghiệp nhà nước kịp thời làm đầy đủ thủ tục, hồ sơ chuyển đến cơquan lao động, thương binh và xã hội để sớm có quyết định đảm bảo chế độ, quyềnlợi cho người bị thương và gia đình liệt sĩ.

2.2.Người làm công tác bảo vệ dưới dạng hợp đồng tuần tra, canh gác tại cơ quan,doanh nghiệp nhà nước và làm công tác bảo vệ tại các tổ chức, đơn vị kinh tếthành lập theo Luật Doanh nghiệp, Luật Hợp tác xã và Luật Đầu tư nước ngoài tạiViệt Nam được hưởng các quyền lợi theo thỏa thuận với người đứng đầu các cơquan, doanh nghiệp và các tổ chức, đơn vị kinh tế thông qua hợp đồng lao động;được hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội theo quy định hiện hành của pháp luật.

3. Công tác huấn luyện nghiệp vụ cho lực lượng bảo vệ.

3.1.Hàng năm, các cơ quan, doanh nghiệp xây dựng kế hoạch huấn luyện nghiệp vụ cholực lượng bảo vệ và thông báo cho cơ quan công an chức năng biết để chủ độngphối hợp thực hiện.

3.2.Nội dung huấn luyện lực lượng bảo vệ gồm:

Kiếnthức cơ bản về pháp luật.

Cácbiện pháp nghiệp vụ bảo vệ.

Sửdụng công cụ hỗ trợ được trang bị cho lực lượng bảo vệ và những động tác tự vệ,bắt giữ tội phạm.

3.3.Quy định phân cấp huấn luyện và cấp giấy chứng nhận cho lực lượng bảo vệ.

Lựclượng bảo vệ tại các cơ quan, doanh nghiệp Trung ương do các Cục chức năngthuộc Tổng cục An ninh Bộ Công an tổ chức huấn luyện và cấp giấy chứng nhận.

Lựclượng bảo vệ tại các cơ quan, doanh nghiệp địa phương, các cơ quan, doanhnghiệp Trung ương đã phân cấp cho công an địa phương quản lý; các tổ chức, đơnvị kinh tế thành lập theo Luật Doanh nghiệp, Luật Hợp tác xã và Luật Đầu tư nướcngoài tại Việt Nam do Công an tỉnh, thành phố nơi cơ quan, doanh nghiệp đóng tổchức huấn luyện và cấp giấy chứng nhận.

3.4.Trách nhiệm phối hợp tổ chức huấn luyện lực lượng bảo vệ:

CácCục chức năng thuộc Tổng cục An ninh, Công an các tỉnh, thành phố trực thuộcTrung ương có trách nhiệm đảm bảo nội dung, tài liệu huấn luyện, bố trí giảngviên và cấp giấy chứng nhận đã học nghiệp vụ cho lực lượng bảo vệ.

Cáccơ quan, doanh nghiệp có nhu cầu huấn luyện lực lượng bảo vệ chịu trách nhiệmkinh phí huấn luyện, bố trí địa điểm, tổ chức và quản lý lớp học.4. Trang phục và trang bị cho lực lượng bảo vệ cơ quan, doanhnghiệp:

4.1.Lực lượng bảo vệ được cơ quan, doanh nghiệp cấp kinh phí may trang phục và muacác trang bị cần thiết khác phục vụ cho công tác bảo vệ gồm: quần áo (xuân hè,thu đông), mũ ke pi, giầy theo quy định sau:

Trángphục xuân hè:

Áo kiểu veston ngắn tay, cổ bẻ,cúc nhựa mầu đen (dùng cả cho áo thu đông). Thân trước có túi mang ốp ngoài.

Biểnhiệu Bảo vệ được nẹp trong bao Platis mầu trong suốt có ghim phía sau để đeophía trên túi áo ngực trái.

4.4.Cán bộ, nhân viên bảo vệ tại các cơ quan, doanh nghiệp nếu vì lý do gì thôikhông làm công tác bảo vệ nữa thì cơ quan, doanh nghiệp có trách nhiệm thu hồisao hiệu, cấp hiệu, phù hiệu, biển hiệu của cán bộ, nhân viên bảo vệ đó.

6.Tổ chức thực hiện:

Tổngcục An ninh có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thi hành Nghị địnhsố 73/2001/NĐ-CP tại các cơ quan, doanh nghiệp Trung ương; chủ trì, phối hợpvới các đơn vị liên quan biên soạn tài liệu huấn luyện nghiệp vụ bảo vệ, ingiấy chứng nhận đã học nghiệp vụ bảo vệ cho lực lượng bảo vệ.

Tổngcục Hậu cần Công an nhân dân chủ trì phối hợp với Tổng cục An ninh sản xuất saohiệu, cấp hiệu, phù hiệu cho lực lượng bảo vệ theo đề nghị của các cơ quan,doanh nghiệp ở Trung ương và địa phương.

Giámđốc Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm hướng dẫn,kiểm tra đôn đốc thực hiện Nghị định số 73/2001/NĐ-CP tại các cơ quan, doanhnghiệp thuộc địa phương mình quản lý.

Thôngtư này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày ký. Các quy định trước đâycủa Bộ Công an về tổ chức và hoạt động của lực lượng bảo vệ cơ quan, doanhnghiệp trái với thông tư này đều bãi bỏ. Trong quá trình thực hiện có điều gì vướngmắc các đơn vị, địa phương phản ánh về Bộ Công an để nghiên cứu giải quyết./.

 


KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

(Đã ký)

 

 

Nguyễn Khánh Toàn
Каталог: Lists -> Th%20tc%20hnh%20chnh%20cng -> Attachments
Attachments -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Attachments -> BỘ TƯ pháp số: 05/2012/tt-btp cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> Nghị ĐỊnh của chính phủ Số 101/2005/NĐ-cp ngày 03 tháng 8 năm 2005 Về thẩm định giá chính phủ
Attachments -> MẪu số 01-kn (Ban hành kèm theo Thông tư số 07/2013/tt-ttcp ngày 31/10/2013 của Thanh tra Chính phủ)
Attachments -> Thông tư 07/2006/tt-blđtbxh ngày 26/7/2006 CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> Tên Chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên
Attachments -> Tờ khai đăng ký thuế
Attachments -> Đề nghị hưởng chế độ trợ cấp một lần theo Quyết định số 290/2005/QĐ-ttg ngày 08 tháng 11 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ
Attachments -> THÔng tư Hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí
Attachments -> BỘ CÔng thưƠNG

tải về 24.53 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©ua.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương