Advanced nganluong integration guidetải về 488.43 Kb.
trang1/4
Chuyển đổi dữ liệu06.11.2017
Kích488.43 Kb.
#34133
  1   2   3   4


NganLuong.vn – advance integration – version 3.1
ADVANCED NGANLUONG INTEGRATION GUIDE

version 3.1

Author: Nguyễn Cẩm Huế

Hà Nội, Feb 2017

TABLES OF DOCUMENTARY CHANGES

*A – Creat, M – edit, D – DeleteDate

Position

A*

M, D


Old version

Description

New version

author

2/2017

total

M

Version 3.1

Standardizing information connection

Version 3.1

Nguyễn Cẩm Huế


CONCEPTS, TERMINOLOGIES

Terms

define

NoteTABLE OF CONTENTS

I. Introduction 4

II. Proccess 4

a. Provided service Diagrams 4

b. Visual Descriptions 4

III. Function API 9

1. Live Enviroment 92. Test sandbox 9

c. Creat order Function 10

d. Check order Function 12

e. Additional Information 14

i. bank_code 14ii. error_code 16 1. Каталог: data
  data -> HƯỚng dẫn càI ĐẶt và SỬ DỤng phần mềm tạo bài giảng e-learning
  data -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
  data -> Qcvn 81: 2014/bgtvt
  data -> Trung taâm tin hoïC Ñhsp ñEÀ thi hoïc phaàn access
  data -> PHỤ LỤC 2 TỔng hợp danh mục tài liệu tham khảO
  data -> Công ty cổ phần Xây dựng Điện vneco3
  data -> Nghiên cứu một số đặc điểm
  data -> NHỮng đÓng góp mới của luậN Án tiến sĩ CẤP ĐẠi học huế Họ và tên ncs : Nguyễn Văn Tuấn
  data -> Mẫu 01/hc-sn-dn (Ban hành kèm theo Thông tư số 83/2007/tt-btc ngày 16/7/2007 của Bộ Tài chính) TỜ khai hiện trạng sử DỤng nhà, ĐẤt thuộc sở HỮu nhà NƯỚc và ĐỀ xuất phưƠng án xử LÝ

  tải về 488.43 Kb.

  Chia sẻ với bạn bè của bạn:
  1   2   3   4
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©ua.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương