51. Mycelium and polysaccharide production of A. blazei by submerged fermentationtải về 123.18 Kb.
Chế độ xem pdf
Chuyển đổi dữ liệu01.03.2022
Kích123.18 Kb.
#51129
51. Mycelium and polysaccharide production of A. blazei by submerged fermentation
379-qd-bnn-khcn-vietgap-cho-rau-qua, s01-fbc-01.sg01-fs
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©ua.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương