ĐỒ Án tốt nghiệp hệ thống thoát nưỚCtải về 65.61 Kb.
trang1/40
Chuyển đổi dữ liệu27.02.2022
Kích65.61 Kb.
#50628
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   40
24 Quy dinh ve do an mon hoc - 2017
18122014110435

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG

KHOA MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG NGHỆ SINH HỌC
QUY ĐỊNH THỰC HIỆN ĐỒ ÁN MÔN HỌC

(Áp dụng bắt đầu từ Khóa 17)


  1. MỤC TIÊU THỰC HIỆN ĐỒ ÁN MÔN HỌC

Đồ án môn học là học phần bắt buộc đi kèm với các học phần lý thuyết tương ứng trong chương trình đào tạo kỹ sư ngành Công nghệ Kỹ thuật Môi trường của Trường Đại học Văn Lang. Đây là kiểu bài tập giúp từng sinh viên vận dụng kiến thức lý thuyết đã học để tính toán thiết kế công trình tương ứng như một lần trải nghiệm những kinh nghiệm nghề nghiệp của người kỹ sư làm nhiệm vụ thiết kế. Trong toàn bộ chương trình học, sinh viên ngày Công nghệ Kỹ thuật Môi trường sẽ thực hiện lần lượt 6 đồ án môn học sau đây:
  • Thiết kế trạm bơm và công trình thu;

  • Thiết kế mạng lưới cấp nước;

  • Thiết kế trạm xử lý nước cấp;

  • Thiết kế mạng lưới thoát nước;

  • Thiết kế trạm xử lý nước thải;

  • Thiết kế hệ thống kỹ thuật quản lý chất thải rắn sinh hoạt.

Kinh nghiệm từ việc thực hiện 6 đồ án môn học riêng biệt này sẽ giúp sinh viên thực hiện các khóa luận tốt nghiệp trong lĩnh vực thiết kế công nghệ bao gồm: (1) thiết kế hệ thống cấp nước, (2) thiết kế hệ thống thoát nước, (3) thiết kế hệ thống kỹ thuật quản lý chất thải rắn sinh hoạt/chất thải rắn công nghiệp/chất thải nguy hại.

  1. tải về 65.61 Kb.

    Chia sẻ với bạn bè của bạn:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   40
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©ua.originaldll.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương